23 Μαΐ 2013
0 σχόλια

Στην τελική ευθεία για την ΑΜΚ η Εθνική

11:17 π.μ.
Στις 30 Μαΐου ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ-6,44% με στόχο τη συγκέντρωση από ιδιώτες επενδυτές ποσού ύψους έως 1,17 δισ. ευρώ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε χθες το ενημερωτικό σημείωμα και σήμερα είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία η μετοχή της ΕΤΕ βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ.
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:
α) 122.660.120 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΤΕ, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης 10,00 ευρώ, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.226.601.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της τράπεζας ορίστηκε η 24η Μαΐου 2013.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 28η Μαΐου 2013. Επίσης η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της τράπεζας από 10,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης 0,30 ευρώ ορίστηκε η 30η Μαΐου 2013.
β) 122.660.120 δικαιωμάτων προτίμησης της τράπεζας, που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τα οποία προσφέρονται υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 2,2253392 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής 4,29 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 24η Μαΐου 2013.
Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 28ης Μαΐου 2013. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 13η Ιουνίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 7η Ιουνίου 2013.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση θα αποκοπεί με βάση το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης και θα δρομολογηθεί η διαδικασία του reverse split, εξαιτίας της οποίας για τέσσερις συνεδριάσεις, έως και τις 29 Μαΐου, δεν θα βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ο τίτλος. Στις 30 του μηνός θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του δικαιώματος για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top