10 Ιουν 2013
0 σχόλια

Σταϊκούρας: Εφικτή η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από εφέτος – Στο 1 δισεκ. το πρωτογενές έλλειμμα το 1ο πεντάμηνο 2013

1:32 μ.μ.
Στα 3,85 δισ. ευρώ ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα – Υστέρηση και πάλι στα έσοδα από ΦΠΑ, ΕΦΚ, Εισόδημα.
Εντός στόχων κινείται η υλοποίηση του προϋπολογισμού το πρώτο 5μηνο του 2013. Ωστόσο και πάλι η υστέρηση, τόσο στους έμμεσους, ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης, όσο και στους άμεσους φόρους, σε συνδυασμό με τη μη καταβολή των επιστροφών φόρων σε δικαιούχους διαμορφώνουν τη θετική εικόνα για τα δημόσια οικονομικά.
Η υπερφορολόγηση, η ελλιπής λειτουργία των εισπρακτικών μηχανισμών αλλά και η ύφεση ουσιαστικά δημιουργούν ένα επικίνδυνο υπόστρωμα, που μπορεί να τινάξει στον αέρα την προσπάθεια. Πάντως το  υπ. Οικονομικών είναι αισιόδοξο ότι τους υπόλοιπους μήνες θα καλυφθούν τα κενά στις εισπράξεις φόρων, λόγω τουρισμού, ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη φορολόγηση των νομικών προσώπων, αλλά και κυρίως λόγω του κύματος φορολόγησης που αναμένεται με το τέλος Ιουνίου (χαράτσι, εισόδημα κτλ).
eforia500 140513

Στο 1/3 το φετινό έλλειμμα σε σχέση με το 2012

Έτσι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.857 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10.876 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.062 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 984 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 2.350 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4.165 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19.150 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 420 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του Α' πενταμήνου 2013 (18.730 εκατ. ευρώ).
Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17.432 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61 εκατ. ευρώ ή 0,4%, έναντι του στόχου (17.370 εκατ. ευρώ).
Στο Α' πεντάμηνο του έτους, κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:
α) Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 272 εκατ. € ή 71,5%, λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε,
β) οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 164 εκατ. € ή 10,6%, λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των προϋπολογισθέντων εσόδων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011),
γ) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 245 εκατ. ευρώ ή 4,2%, εκ των οποίων 187 εκατ. € προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών,
δ) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 86 εκατ. ευρώ ή 4,8%.
ε) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 139 εκατ. ευρώ ή 14,0%,
στ) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα τον Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 30 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:
α) τους φόρους εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 85 εκατ. ευρώ ή 13,4%, τα οποία οφείλονται κυρίως στο φόρο επί των τόκων των καταθέσεων,
β) τους φόρους περιουσίας, κατά 193 εκατ. ευρώ ή 20,0%,
γ) τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 119 εκατ. ή 83,7%, κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους,
δ) τους έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. κατά 118 εκατ. € ή 61,9%, λόγω των εισπράξεων ΦΠΑ από παρελθόντα οικονομικά έτη.
Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το πρώτο πεντάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 1.718 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 358 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.360 εκατ. ευρώ).
Τονίζεται ότι κατά το μήνα Μάιο 2013 οι έμμεσοι φόροι συνέχισαν την ικανοποιητική πορεία του προηγούμενου μήνα, ξεπερνώντας τους στόχους κατά 244 εκατ. € ή 14,8 % και συγκεκριμένα από :
α) το ΦΠΑ και ΕΦΚ καπνού κατά 19 εκατ. € ή 43,7% και κατά 77 εκατ. € ή 42,5% αντίστοιχα,
β) τους φόρους συναλλαγών μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 134 εκατ. € ή 445,7% λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Υστέρηση από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

Αντίθετα τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υστέρησαν έναντι του στόχου κατά 248 εκατ. € η 82,2% λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23.006 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.786 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (25.793 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.865 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.677 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.539 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.377 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 25,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.315 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.653 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 66,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 20
Με τη συμπλήρωση του 1ου πενταμήνου του έτους διαπιστώνεται ότι η δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας βελτιώνεται» τονίζει ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και συμπληρώνει: «Καθίσταται εφικτή η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από εφέτος.
euro greece620
Η Ελληνική κοινωνία, η οποία έχει σηκώσει τεράστια βάρη για την επίτευξη της επώδυνης, αλλά αναγκαίας, δημοσιονομικής προσαρμογής, μπορεί ρεαλιστικά πλέον να διαπιστώνει ότι οι θυσίες της βελτιώνουν τα δημοσιονομικά της χώρας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση, με αποφαστικότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά και μακριά από παίγνια μηδενικού αθροίσματος, εργάζεται για τη βιώσιμη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη συμπλήρωση του δημοσιονομικού εγχειρήματος με πολιτικές για την ανάταξη της οικονομίας».
 Πηγή:www.reporter.gr


Πηγή:www.reporter.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top