4 Ιουν 2013
0 σχόλια

Στις 11/6 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών των Πειραιώς και Attica Bank

9:28 π.μ.
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:
α) 114.332.657 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Πειραιώς, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.143.326.564 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας.
Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της τράπεζας ορίστηκε η 5η Ιουνίου 2013.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 7η Ιουνίου 2013. Επίσης η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της τράπεζας από 3,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης 0,30 ευρώ ορίστηκε η 11η Ιουνίου 2013.
β) 114.332.657 δικαιωμάτων προτίμησης της Πειραιώς, που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τα οποία προσφέρονται υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 35,680197 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,70 ευρώ ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 5η Ιουνίου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 7ης Ιουνίου 2013.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 11η Ιουνίου 2013 έως και την 25η Ιουνίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 11η Ιουνίου 2013 έως και την 18η Ιουνίου 2013.
γ) 34.983.653 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Bank, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης 2,45000002000935 ευρώ, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 244.885.573 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας.
Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της τράπεζας ορίστηκε η 5η Ιουνίου 2013. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 7η Ιουνίου 2013. Επίσης, η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της τράπεζας από 2,45000002000935 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,30 ορίστηκε η 11η Ιουνίου 2013.
δ) 34.983.653 δικαιωμάτων προτίμησης της Attica Bank, ΑΤΤ που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τα οποία προσφέρονται υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 19 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 5η Ιουνίου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 7ης Ιουνίου 2013. Η
 περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 11η Ιουνίου 2013 έως και την 25η Ιουνίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 11η Ιουνίου 2013 έως και την 18η Ιουνίου 2013.

Πηγή: naftemporiki.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top