10 Ιουν 2013
0 σχόλια

Μεγάλη συμμετοχή στο Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ στο ΕΣΠΑ για την Ελληνογερμανική Ερευνητική Συνεργασία

3:20 μ.μ.
Με μεγάλη συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας.
Υποβλήθηκαν 440 προτάσεις από ελληνικούς ερευνητικούς, τεχνολογικούς φορείς και επιχειρήσεις, σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Γερμανία. Συνολικά έχουμε 370 συμμετοχές επιχειρήσεων και 900 συμμετοχές πανεπιστήμιων και ερευνητικών οργανισμών από τις δύο χώρες.
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα συγχρηματοδοτηθούν αφενός από ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι) που σχεδίασε και προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5 εκατ. ευρώ και αφετέρου από τους συμμετέχοντες φορείς της Γερμανίας.
Τα προτεινόμενα έργα αποσκοπούν στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στη διάχυση και εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της καινοτομίας, σε κρίσιμους για την ανάπτυξη παραγωγικούς τομείς.
Ο μεγαλύτερος αριθμός προτάσεων υποβλήθηκε στους τομείς Τεχνολογιών Πληροφορικής (116), Ενέργειας (88), Βιοοικονομίας (69), Υγείας(81), Κοινωνικών Επιστημών (59) και Νανοτεχνολογίας (21).
Η τελική αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Μικτή Διακρατική Επιτροπή.


  
  

Πηγή:www.reporter.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top