7 Ιουν 2013
0 σχόλια

Αλλάζουν όλα στο υπουργείο Οικονομικών - Θα μείνει "μισό"

6:14 μ.μ.

Μειωμένες κατά 49% εμφανίζονται οι οργανικές μονάδες (μέχρι το τέλος του 2014) στο υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις οριστικές προτάσεις αναδιοργάνωσής του, που εγκρίθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και τις οποίες έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, οι οργανικές μονάδες θα μειωθούν από 3.097 σε 1.567, ενώ οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Οικονομικών, που ήταν το 2010 19.996 και μειώθηκαν σε 16.956 μέσα στο 2012, θα μειωθούν περαιτέρω σε 16.624.

Σύμφωνα με το σχέδιο αναδιοργάνωσης του υπουργείου, το σύνολο της δημοσιονομικής εξοικονόμησης θα φτάσει στα 16.598.800 ευρώ. Η εξοικονόμηση θα προέλθει από τις κτιριακές υποδομές και μισθώματα σε 6.342.600 ευρώ, από τη μισθοδοσία και τις πρόσθετες απολαβές σε 8.097.500 ευρώ και από τις λειτουργικές δαπάνες σε 2.158.700 ευρώ.

Επίσης, οι μεταρρυθμιστικές δράσεις για την αναδιάρθρωση του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν:

1. Ενοποίηση σχεδιασμού οικονομικής, φορολογικής και δημοσιονομικής πολιτικής και διαχωρισμός της από τη φορολογική διοίκηση

- Δημιουργία Δ/νσης Φορολογικής Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Φορολογικής Πολιτικής και διαχωρισμός της από τη ΓΓ Δημοσίων Εσόδων

2.Ενδυνάμωση της νέας ΓΓ Δημοσίων Εσόδων με:

- Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού για τους στόχους, την αξιολόγηση και την εποπτεία του έργου καθώς και το συντονισμό σε θέματα Προϋπολογισμού

- Μονάδα Επιχειρησιακού Συντονισμού των Δ.Ο.Υ.

3. Ενδυνάμωση και αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

4. Ενοποίηση δομών ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων ενόψει της ελληνικής προεδρίας

5. Ενοποίηση του δημοσιονομικού-ελεγκτικού μηχανισμού του Υπουργείου (δημοσιονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενων/ΕΔΕΛ)

6. Ενδυνάμωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και δημιουργία Τμήματος Παρακολούθησης ΠΔΕ και Τμήματος Υποστήριξης Γ.Δ.Ο.Υ. για την ομοιόμορφη και αποτελεσματική υλοποίηση της δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης

7. Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε ενιαίο κτίριο

8. Αναδιοργάνωση περιφερειακών-αποκεντρωμένων δ/νσεων (με παράλληλη ενδυνάμωση τοπικών γραφείων) ώστε να ταυτίζονται:

- είτε με τις επτά (7) αποκεντρωμένες διοικήσεις,

- είτε με τις δέκα-τρείς (13) περιφέρειες.

9.Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω νέου TAXIS, TAXISnet και ELENXIS

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως τα μισθωτήρια συμβόλαια, πιστοποίηση συμβολαιογράφων κλπ (+20 υπηρεσίες σταδιακά Q2-Q4 2013)

- Ανάπτυξη εφαρμογών πληρωμής μέσω Τραπεζών, όπως το e-παράβολο, η ηλεκτρονική ταυτότητα ρυθμισμένων οφειλών (ΤΡΟ) κλπ (Q2 2013)

- Ενίσχυση της διαφάνειας με ψηφιοποίηση των διαδικασιών, όπως σύστημα επιστροφής ΦΠΑ, σύστημα κριτηρίων ελέγχου φορολογικών υποθέσεων κλπ (σταδιακά Q2-Q4 2013)»

10.Αναδιοργάνωση Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων, λόγω των παραπάνω και περαιτέρω μείωση δομών από το 2014

11.Αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου για ανακατάταξη και επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων των Τελωνείων

12.'Αρση επικαλύψεων μεταξύ ΣΔΟΕ και Οικονομικής Αστυνομίας

13.Βελτίωση του συντονισμού σχεδιασμού και παρακολούθησης του Μνημονίου μέσω της βελτίωσης της σχέσης της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού.


Πηγή: newsit.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

 
Toggle Footer
Top